wtorek, 28 kwietnia 2009

PEBKAC

problem existing between keyboard and chair

Plam K. stykając się na co dzień ze światem informatyki i jej przedstawicieli zapoznaje się ze specyfiką ich pracy i poglądów. Ponieważ przychodzi mu ratować różnych delikwentów z komputerowych opresji, nieraz przekonał się już, że te problemy występują w ścisłym powiązaniu z użytkownikiem. Zasięganie języka u braci informatycznej w takich sytuacjach tym razem zaowocowało poznaniem pojęcia PEBKAC, które tak dobitnie opisuje tzw. czynnik ludzki w świecie procesorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz